نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
وکادو تکادو زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۴:۱۴:۰۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۴:۱۴:۰۵
آبين کشت و صنعت آبشيرين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۱:۴۸:۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۱:۴۸:۰۹
وسبحان سرمايه گذاري سبحان زمانبندی پرداخت سود دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۹:۰۷:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۹:۰۷:۳۰
چکارن کارتن ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۲:۴۴:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۲:۴۴:۵۰
رمپنا گروه مپنا زمانبندی پرداخت سود دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۰۹:۵۱:۴۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۰۹:۵۱:۴۶
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۹:۴۹:۵۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۹:۴۹:۵۵
وسبحان سرمايه گذاري سبحان زمانبندی پرداخت سود دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۹:۴۹:۱۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۹:۴۹:۱۶
وپخش هلدينگ داروپخش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۶:۳۰:۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۶:۳۰:۱۵
کپرور فرآوري زغال سنگ پروده طبس زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۰:۴۷:۴۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۰:۴۷:۴۴
وآيند بانک آينده زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۰۹:۱۶:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۰۹:۱۶:۵۰
غپينو صنعتي پارس مينو زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۱۱:۳۴:۵۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۱۱:۳۴:۵۸
وآفري بيمه کارآفرين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۱:۰۶:۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۱:۰۶:۱۱
کاما باما زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۰:۳۹:۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۰:۳۹:۱۳
کسرا سراميک هاي صنعتي اردکان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۸:۵۴:۴۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۸:۵۴:۴۱
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۴۲:۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۴۲:۴۵
شرانل نفت ايرانول زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۱:۵۴:۵۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۱:۵۴:۵۳
شرانل نفت ايرانول زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۱:۴۸:۳۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۱:۴۸:۳۹
وکار بانک کار آفرين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۰:۱۰:۱۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۰:۱۰:۱۸
بپاس بيمه پاسارگاد زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۰۹:۵۶:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۰۹:۵۶:۵۰
ونيکي سرمايه گذاري ملي ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۸:۱۷:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۸:۱۷:۵۰
صفحه 1 از 261 :یافته ها 5217

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720