نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
کتوکا توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۶:۲۹:۵۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۶:۲۹:۵۶
سنير سيمان سفيد ني ريز زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۰۹:۳۷:۱۷ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۰۹:۳۷:۱۷
غپاذر شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۸:۰۳:۳۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۸:۰۳:۳۹
کرماشا صنايع پتروشيمي کرمانشاه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۰:۳۲:۴۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۰:۳۲:۴۱
کتوکا توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۰۸:۳۴:۰۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۰۸:۳۴:۰۲
والبر شرکت گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۶:۵۷:۰۸ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۶:۵۷:۰۸
فن آوا گروه فن آوا زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۴:۳۷:۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۴:۳۷:۲۴
ديران ايران دارو زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۲:۱۷:۰۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۲:۱۷:۰۲
وسپه سرمايه گذاري سپه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۰۹:۱۳:۵۵ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۰۹:۱۳:۵۵
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۰۸:۳۱:۳۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۰۸:۳۱:۳۴
حکشتي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۷:۱۴:۲۷ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۷:۱۴:۲۷
واحصا احياء صنايع خراسان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۰۹:۴۳:۰۳ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۰۹:۴۳:۰۳
غفارس شير پاستوريزه پگاه فارس زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۴:۳۵:۴۶ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۴:۳۵:۴۶
همراه ارتباطات سيار ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۱:۵۴:۰۶ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۱:۵۴:۰۶
همراه ارتباطات سيار ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۰:۰۸:۲۷ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۰:۰۸:۲۷
خعمرا توسعه و عمران شهرستان نائين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ۱۵:۳۸:۵۵ ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ۱۵:۳۸:۵۵
فرآور فرآوري مواد معدني ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۸:۲۷ ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۸:۲۷
غويتا ويتانا زمانبندی پرداخت سود دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۱۱:۰۴:۲۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۱۱:۰۴:۲۰
غويتا ويتانا زمانبندی پرداخت سود دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ ۰۹:۴۴:۲۷ ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ ۰۹:۴۴:۲۷
واتي گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۱۹:۰۷:۳۵ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۱۹:۰۷:۳۵
صفحه 1 از 205 :یافته ها 4085

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813