نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
وصنعت سرمايه گذاري صنعت و معدن زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ۱۶:۰۶:۱۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ۱۶:۰۶:۱۷
غبشهر صنعتي بهشهر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ۱۵:۲۸:۳۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ۱۵:۲۸:۳۴
شوش هنکل پاک وش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ۱۴:۳۰:۰۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ۱۴:۳۰:۰۶
وپاسار بانک پاسارگاد زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ۱۲:۳۴:۵۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ۱۲:۳۴:۵۱
ساربيل سيمان آرتا اردبيل (سيمان اردبيل و آهک آذرشهر) زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ۱۲:۲۶:۳۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ۱۲:۲۶:۳۵
کايگچ ايران گچ زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۱۱(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ۰۹:۳۱:۰۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ۰۹:۳۱:۰۱
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۲:۰۶:۳۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۲:۰۶:۳۹
سشمال سيمان شمال زمانبندی پرداخت سود دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۲۰:۴۱:۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۲۰:۴۱:۵۰
وبهمن سرمايه گذاري بهمن زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۹:۱۸:۰۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۹:۱۸:۰۵
ورنا سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۰۸:۰۶:۳۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۰۸:۰۶:۳۷
وهور مديريت انرژي اميد تابان هور زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۰۷:۵۴:۱۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۰۷:۵۴:۱۵
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۷:۴۰:۰۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۷:۴۰:۰۴
وسکاب سرمايه گذاري نور کوثر ايرانيان (صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها) زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۵:۲۵:۵۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۵:۲۵:۵۶
کايگچ ايران گچ زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۴:۱۶:۰۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۴:۱۶:۰۹
دشيمي شيمي دارويي داروپخش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۰:۵۴:۵۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۰:۵۴:۵۹
پکوير کوير تاير زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۲:۴۶:۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۲:۴۶:۳۰
سهرمز سيمان هرمزگان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ ۱۳:۱۴:۵۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ ۱۳:۱۴:۵۴
شپاکسا پاکسان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۱۵:۴۹:۲۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۱۵:۴۹:۲۸
شيران سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۱۵:۲۱:۱۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۱۵:۲۱:۱۱
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۱۲:۵۰:۵۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۱۲:۵۰:۵۹
صفحه 1 از 202 :یافته ها 4027

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813