نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
مپنا بازار صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مپنا ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۰:۲۱:۳۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۰:۲۱:۳۳
سدور سيمان دورود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۰:۱۵:۳۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۰:۱۵:۳۷
دي بانک دي صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۰:۱۰:۴۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۰:۱۰:۴۶
زکشت کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۰:۰۹:۵۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۰:۰۹:۵۳
والبر شرکت گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۰:۰۱:۴۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۰:۰۱:۴۸
وتوکا سرمايه گذاري توکا فولاد تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۰:۰۰:۴۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۰:۰۰:۴۰
کهرام توليدي گرانيت بهسرام گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۵۱:۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۵۱:۲۳
دکوثر داروسازي کوثر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۵۰:۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۵۰:۵۷
بکام کارخانجات توليدي شهيد قندي (کابلهاي مخابراتي شهيد قندي) افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاري مزايده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۴۹:۰۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۴۹:۰۳
پارسيان بيمه پارسيان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۴۶:۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۴۶:۴۱
کطبس ذغالسنگ نگين طبس خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۴۲:۲۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۴۲:۲۸
تکنار مجتمع معادن مس تکنار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۴۱:۳۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۴۱:۳۷
شخارک پتروشيمي خارگ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۳۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۳۹:۰۰
بکام کارخانجات توليدي شهيد قندي (کابلهاي مخابراتي شهيد قندي) افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاري مزايده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۳۴:۱۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۳۴:۱۴
وملت سرمايه گذاري ملت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۳۰:۱۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۳۰:۱۵
قشير توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۲۶:۳۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۲۶:۳۷
لپارس کارخانجات پارس الکتريک شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۲۱:۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۲۱:۲۲
ولغدر ليزينگ خودرو غدير توضيحات شرکت درخصوص آخرين وضعيت قرارداد با شرکت ايران خودرو ديزل (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۱۴:۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۱۴:۰۲
وصنعت سرمايه گذاري صنعت و معدن شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۰۹:۵۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۰۹:۵۴
آپ آسان پرداخت پرشين تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۰۸:۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۰۸:۵۹
صفحه 1 از 7320 :یافته ها 146388

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720