نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
سيستم همکاران سيستم اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تامین آتیه کارکنان همکاران سیستم) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۹:۴۴:۳۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۹:۴۴:۳۳
سيستم همکاران سيستم اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پیمان دماوند همکاران سیستم(پناه شمال)) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۹:۴۴:۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۹:۴۴:۰۶
سيستم همکاران سيستم اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت همکاران سیستم پناه تهران(غرب)) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۹:۴۳:۴۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۹:۴۳:۴۶
اوان مبين وان کيش افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۹:۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۹:۲۱:۳۰
فنوال گروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۸:۵۵:۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۸:۵۵:۳۲
فولاد فولاد مبارکه اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۸:۰۷:۰۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۸:۰۷:۰۸
حبندر خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۸:۰۳:۰۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۸:۰۳:۰۸
ختوقا گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گاز سیز صنعت شرق) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۸:۰۱:۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۸:۰۱:۲۹
گردشگري ثابت صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۵۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۵۹:۳۰
فولاد فولاد مبارکه اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۵۰:۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۵۰:۱۱
خوارزمي سهام صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۳۲:۲۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۳۲:۲۳
شپنا پالايش نفت اصفهان مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۲۳:۰۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۲۳:۰۴
دسانکو داروسازي سبحان انکولوژي افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۲۰:۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۲۰:۲۹
بکاب صنايع جوشکاب يزد گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۰۸:۳۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۰۸:۳۶
فالوم آلومتک مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۰۹:۲۹:۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۰۷:۱۵
قتربت قند تربت حيدريه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۰۲:۲۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۰۲:۲۶
افرا افرانت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۰۰:۴۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۰۰:۴۴
ايده جسورانه صندوق سرمايه گذاري جسورانه ايده نو تک آشنا تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۰۰:۰۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۰۰:۰۸
فبيرا صنايع بسته بندي ايران تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۶:۵۳:۵۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۶:۵۳:۵۶
وانصار بانک انصار اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت صرافی انصار) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۶:۵۱:۰۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۶:۵۱:۰۷
صفحه 1 از 8080 :یافته ها 161589

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720