نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
اخابر مخابرات ايران شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۲۳:۱۵:۵۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۲۳:۱۵:۵۱
فارس صنايع پتروشيمي خليج فارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۲۱:۲۴:۳۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۲۱:۲۴:۳۸
وايران ليزينگ ايرانيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۲۰:۲۶:۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۲۰:۲۶:۰۹
قنقش قند نقش جهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۲۰:۲۵:۳۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۲۰:۲۵:۳۷
ونوين بانک اقتصاد نوين خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۲۰:۰۲:۳۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۲۰:۰۲:۳۹
تکشا گسترش صنايع و خدمات کشاورزي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۳۸:۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۳۸:۳۱
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۳۶:۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۳۶:۲۷
خزاميا زامياد اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۳۶:۰۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۳۶:۰۸
قلرست قند لرستان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۱۶:۳۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۱۶:۳۶
دسانکو داروسازي سبحان انکولوژي معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۰۱:۳۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۰۱:۳۶
کمينا شيشه سازي مينا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۸:۳۸:۴۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۸:۳۸:۴۰
کطبس ذغالسنگ نگين طبس اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۸:۱۳:۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۸:۱۳:۱۰
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۸:۱۳:۰۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۸:۱۳:۰۶
خوارزمي سهام صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي گزارش عملکرد مدیر صندوق ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۷:۵۴:۳۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۷:۵۴:۳۳
خوارزمي سهام صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۷:۴۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۷:۴۸:۳۰
ثمسکن گروه سرمايه گذاري مسکن(سرمايه گذاري مسکن) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۷:۴۷:۰۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۷:۴۷:۰۱
فولاد فولاد مبارکه اصفهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۷:۴۶:۵۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۷:۴۶:۵۵
حسير ريل سير کوثر تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۷:۴۱:۴۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۷:۴۱:۴۴
غبشهر صنعتي بهشهر شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۷:۳۵:۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۷:۳۵:۱۱
دفارا داروسازي فارابي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۷:۳۴:۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۷:۳۴:۱۱
صفحه 1 از 7818 :یافته ها 156355

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720