نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
هاي وب داده گستر عصر نوين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۷:۴۱:۴۳ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۷:۴۱:۴۳
هاي وب داده گستر عصر نوين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۶:۰۱:۰۴ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۶:۰۱:۰۴
هاي وب داده گستر عصر نوين توضيحات شرکت در خصوص اخبار منتشر شده (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۰۹:۴۲:۱۸ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۰۹:۴۲:۱۸
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۹:۲۸:۵۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۹:۲۸:۵۵
هاي وب داده گستر عصر نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۲:۱۹:۵۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۲:۱۹:۵۱
هاي وب داده گستر عصر نوين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۱:۱۵:۳۲ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۱:۱۵:۳۲
هاي وب داده گستر عصر نوين افشای اطلاعات با اهمیت ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۸:۰۹:۲۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۰۸:۳۹:۰۶
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعاليت ماهانه منتهي به ۳۱-۰۶-۱۳۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ۱۹:۲۵:۱۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۰۸:۳۲:۴۱
هاي وب داده گستر عصر نوين توضيحات شرکت در خصوص عدم تغيير پيش بيني سال ۱۳۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ۰۸:۵۷:۴۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ۰۸:۵۷:۴۰
هاي وب داده گستر عصر نوين افشای اطلاعات با اهمیت ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۶:۵۷:۳۸ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۷:۴۶:۰۵
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعاليت ماهانه منتهي به ۳۱-۰۵-۱۳۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۲۰:۲۵:۴۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۰۸:۳۷:۳۳
هاي وب داده گستر عصر نوين توضيحات شرکت در خصوص هزينه استهلاک، افزايش سرمايه هاي گذشته و پروانه هاي فعاليت شرکت (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۶:۳۷:۳۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۶:۳۷:۳۷
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ۱۰:۳۹:۳۳ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ۱۰:۳۹:۳۳
هاي وب داده گستر عصر نوين تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۲۱:۰۱:۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۲۱:۰۱:۱۷
هاي وب داده گستر عصر نوين تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۲۱:۰۰:۴۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۲۱:۰۰:۴۵
هاي وب داده گستر عصر نوين آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۸:۵۷:۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۸:۵۷:۳۱
هاي وب داده گستر عصر نوين آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۸:۵۶:۵۴ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۸:۵۶:۵۴
هاي وب داده گستر عصر نوين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۷:۲۹:۲۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۷:۲۹:۲۸
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۷:۲۸:۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۷:۲۸:۳۰
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۷:۲۷:۳۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۷:۲۷:۳۵
صفحه 1 از 2 :یافته ها 32

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813