نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۶:۱۲:۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۶:۱۲:۲۶
هاي وب داده گستر عصر نوين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۹:۵۰:۳۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۹:۵۰:۳۹
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۲۳:۵۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۲۳:۵۲:۳۰
هاي وب داده گستر عصر نوين آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۵:۴۹:۰۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۵:۴۹:۰۷
هاي وب داده گستر عصر نوين آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۵:۳۵:۴۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۵:۳۵:۴۹
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ۲۰:۲۷:۲۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ۲۰:۲۷:۲۸
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۲۲:۰۵:۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۲۲:۰۵:۱۹
هاي وب داده گستر عصر نوين افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۹:۱۸:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۹:۱۸:۰۰
هاي وب داده گستر عصر نوين افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۲۰:۰۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۲۰:۰۷:۰۰
هاي وب داده گستر عصر نوين افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۲۱:۰۲:۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۲۱:۰۲:۲۴
هاي وب داده گستر عصر نوين شفاف سازي در خصوص آخرين وضعيت شرکت (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۰:۰۷:۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۰:۰۷:۰۹
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۲۰:۵۲:۱۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۲۰:۵۲:۱۶
هاي وب داده گستر عصر نوين افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۹:۰۹:۳۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۹:۰۹:۳۴
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۲۳:۱۱:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۲۳:۱۱:۳۰
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ۲۳:۰۲:۵۶ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ۲۳:۰۲:۵۶
هاي وب داده گستر عصر نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۰:۳۳:۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۰:۳۳:۱۲
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۲۱:۱۸:۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۲۱:۱۸:۱۲
هاي وب داده گستر عصر نوين توضيحات شرکت در خصوص ارزش گذاري شرکت هاي گروه پارسان لين و گزارش هاي مربوطه (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۹:۲۴:۵۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۹:۲۴:۵۷
هاي وب داده گستر عصر نوين توضيحات شرکت در خصوص شرکت هاي سرمايه پذير،دلايل تعديل پيش بيني سال ۹۶،پروانه FWA، اثرات مالي اعلام تعرفه هاي اينترنت غيرحجمي،برون سپاري عمليات پشتيباني و قراردادهاي USO (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۶:۰۰:۵۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۶:۰۰:۵۶
هاي وب داده گستر عصر نوين توضيحات شرکت در خصوص برنامه خريد سهام شرکت هاي گروه پارسان لين و اثرات مالي آن (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۶:۰۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۶:۰۰:۳۰
صفحه 1 از 3 :یافته ها 56

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720