نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲۱:۵۱:۴۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲۱:۵۱:۴۲
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲۱:۱۰:۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲۱:۱۰:۰۴
دزهراوي داروسازي زهراوي مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲۱:۰۴:۲۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲۱:۰۴:۲۱
قنقش قند نقش جهان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲۰:۵۳:۳۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲۰:۵۳:۳۷
وتعاون بيمه تعاون گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲۰:۵۳:۰۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲۰:۵۳:۰۳
نوين بيمه نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۹:۲۱:۱۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۹:۲۱:۱۴
قنقش قند نقش جهان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۹:۱۷:۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۹:۱۷:۱۱
خفنر فنر سازي خاور درخواست تکميل اطلاعات سهامداران (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۹:۱۲:۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۹:۱۲:۲۹
فماک ماداکتو استيل کرد گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۹:۰۷:۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۹:۰۷:۱۸
فماک ماداکتو استيل کرد مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸:۵۶:۰۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸:۵۶:۰۶
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت صنايع پليمر گچساران) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸:۴۶:۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸:۴۶:۱۰
سفارس سيمان فارس و خوزستان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان(سهامي خاص)) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸:۴۵:۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸:۴۵:۱۰
ولساپا ليزينگ رايان سايپا لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي ن-۵۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸:۳۷:۴۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸:۳۷:۴۲
ولساپا ليزينگ رايان سايپا لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي ن-۵۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸:۳۶:۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸:۳۶:۲۲
کرد چيني کرد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸:۳۱:۴۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸:۳۱:۴۶
وخاور بانک خاورميانه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸:۱۹:۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸:۱۹:۵۰
پارتا مجتمع صنعتي آرتاويل تاير صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت لاستيک يزد (سهامي عام ))(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸:۱۵:۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸:۱۵:۲۹
شخارک پتروشيمي خارگ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸:۱۰:۳۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸:۱۰:۳۳
ثمسکن گروه سرمايه گذاري مسکن(سرمايه گذاري مسکن) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري مسکن شمال) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸:۱۰:۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸:۱۰:۲۴
وانصار بانک انصار گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸:۰۹:۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸:۰۹:۵۹
صفحه 1 از 7485 :یافته ها 149700

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720