نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
شکلر نيروکلر آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۶:۰۳:۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۶:۰۳:۱۹
گنجينه رفاه سهام صندوق سرمايه گذاري گنجينه رفاه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۶:۰۲:۴۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۶:۰۲:۴۹
کباده تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۵:۵۸:۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۵:۵۸:۱۲
پخش پخش البرز اعلامیه پذیره نویسی عمومی(اصلاحیه) ن-۶۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۵:۵۱:۱۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۵:۵۱:۱۸
داوه داروسازي آوه سينا تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۵:۴۹:۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۵:۴۹:۲۳
خگستر گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۵:۴۴:۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۵:۴۴:۱۹
خگستر گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۵:۴۳:۲۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۵:۴۳:۲۱
ولغدر ليزينگ خودرو غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۵:۳۸:۵۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۵:۳۸:۵۴
وامير گروه صنعتي و معدني امير تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۵:۳۴:۰۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۵:۳۴:۰۸
آگاه سهام صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۵:۲۳:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۵:۲۳:۵۰
زرافشان طلا صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۴:۴۸:۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۴:۴۸:۱۱
پخش پخش البرز اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۴:۴۶:۴۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۴:۴۶:۴۱
فارس صنايع پتروشيمي خليج فارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پتروشيمي بندرامام) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۴:۴۵:۴۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۴:۴۵:۴۴
فارس صنايع پتروشيمي خليج فارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۴:۴۰:۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۴:۴۰:۱۹
بانک کشاورزي سهام صندوق سرمايه گذاري باران کارگزاري بانک کشاورزي(مشترک) صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۴:۲۴:۳۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۴:۲۴:۳۶
وکار بانک کار آفرين تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۴:۱۵:۴۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۴:۱۵:۴۹
شپترو پتروشيمي آبادان شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳:۳۵:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳:۳۵:۵۰
ثزاگرس سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳:۰۱:۴۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳:۰۱:۴۹
چکارن کارتن ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۲:۴۴:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۲:۴۴:۵۰
وسنا سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۲:۲۵:۴۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۲:۲۵:۴۳
صفحه 1 از 7653 :یافته ها 153047

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720