نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
وکوثر اعتباري کوثر مرکزي تعلیق ورقه بهادار ناشر بعد از فرصت اعطا شده ف ب-۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۰:۴۲:۳۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۰:۴۲:۳۶
دتوليد داروسازي توليد دارو گزارش کنترل های داخلی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۰:۴۱:۰۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۰:۴۱:۰۳
خمحور توليد محور خودرو افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۰:۳۷:۳۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۰:۳۷:۳۶
کچاد معدني و صنعتي چادرملو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۰:۳۳:۵۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۰:۳۳:۵۲
شتهران داروسازي تهران شيمي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۰:۲۲:۵۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۰:۲۲:۵۶
سمايه بانک سرمايه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۰:۲۰:۳۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۰:۲۰:۳۶
لپارس کارخانجات پارس الکتريک افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۰:۱۹:۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۰:۱۹:۵۰
بکام کارخانجات توليدي شهيد قندي (کابلهاي مخابراتي شهيد قندي) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۰:۱۶:۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۰:۱۶:۳۱
آشناي دي سهام صندوق سرمايه گذاري حکمت آشناي ايرانيان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۰:۱۲:۴۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۰:۱۲:۴۶
ختوقا گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۰:۰۷:۲۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۰:۰۷:۲۳
کهرام توليدي گرانيت بهسرام گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۰:۰۲:۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۰:۰۲:۲۹
فارس صنايع پتروشيمي خليج فارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۹:۵۶:۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۹:۵۶:۲۴
ذوب سهام صندوق سرمايه گذاري مشترک ذوب آهن نوويرا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۹:۵۵:۳۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۹:۵۵:۳۴
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۹:۵۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۹:۵۰:۰۰
پاکشو گروه صنعتي پاکشو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۹:۴۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۹:۴۷:۰۰
دتوليد داروسازي توليد دارو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۹:۴۶:۴۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۹:۴۶:۴۴
غپونه نوش پونه مشهد افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۹:۳۶:۴۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۹:۳۶:۴۹
کحافظ کارخانجات کاشي و سراميک حافظ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۹:۳۵:۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۹:۳۵:۰۵
کبافق معادن بافق اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۹:۳۳:۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۹:۳۳:۰۲
فلوله لوله و ماشين سازي ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ایتوک آبرسان ایرانیان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۹:۲۷:۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۹:۲۷:۱۹
صفحه 1 از 7967 :یافته ها 159339

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720