نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
همراه ارتباطات سيار ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۲۳:۴۵:۰۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۲۳:۴۵:۰۲
شفا سرمايه گذاري شفا دارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۲۰:۲۳:۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۲۰:۲۳:۳۱
شسپا نفت سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۲۰:۱۹:۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۲۰:۱۹:۳۱
دالبر البرز دارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۲۰:۱۴:۳۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۲۰:۱۴:۳۵
ولساپا ليزينگ رايان سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۲۰:۰۶:۲۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۲۰:۰۶:۲۳
فاسمين کالسيمين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۲۰:۰۲:۳۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۲۰:۰۲:۳۵
وآفري بيمه کارآفرين تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۹:۵۲:۵۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۹:۵۲:۵۱
فلامي لاميران تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۹:۵۲:۰۶ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۹:۵۲:۰۶
ملت بيمه ملت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۹:۲۳:۴۴ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۹:۲۳:۴۴
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۹:۲۳:۰۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۹:۲۳:۰۲
قاسم قاسم ايران توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۹:۰۵:۳۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۹:۰۵:۳۸
شوينده شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۹:۰۱:۰۶ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۹:۰۱:۰۶
وکار بانک کار آفرين نامه بانک مرکزي در خصوص برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به ۹۵/۱۲/۳۰ (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۵۷:۵۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۵۷:۵۵
کگاز شيشه و گاز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۵۶:۳۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۵۶:۳۹
فولاد فولاد مبارکه اصفهان توضيحات شرکت در خصوص اطلاعات پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به ۹۶/۱۲/۲۹ (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۵۲:۵۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۵۲:۵۳
بفجر پتروشيمي فجر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۵۲:۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۵۲:۱۵
فبيرا صنايع بسته بندي ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۴۸:۲۶ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۴۸:۲۶
ثفارس عمران و توسعه فارس افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۴۶:۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۴۶:۱۵
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۴۵:۵۷ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۴۵:۵۷
قزوين کارخانجات قند قزوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۴۳:۰۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۴۳:۰۲
صفحه 1 از 6713 :یافته ها 134260

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961024

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813