نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
ديران ايران دارو آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ ۰۹:۳۵:۵۹ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ ۰۹:۳۵:۵۹
سکرد سيمان کردستان آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ ۰۸:۴۳:۳۸ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ ۰۸:۴۳:۳۸
شپنا پالايش نفت اصفهان اعلام تغيير برنامه زمانبندي پرداخت سود سال مالي ۹۴ (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۲:۵۶:۵۶ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ ۰۸:۳۱:۱۹
ولساپا ليزينگ رايان سايپا آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ ۰۸:۲۸:۴۷ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ ۰۸:۲۸:۴۷
وپاسار بانک پاسارگاد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت داده پردازان تدبير سرمايه) ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۸:۳۹:۳۷ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۸:۳۹:۳۷
سفارود کارخانه فارسيت دورود خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سالانه نوبت دوم (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۷:۳۹:۰۱ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۷:۳۹:۰۱
پکرمان گروه صنعتي بارز مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۰:۴۵:۴۵ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۷:۲۰:۵۷
غديس شرکت پاکديس آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۷:۱۵:۳۰ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۷:۱۵:۳۰
وبانک سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران) صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۷:۰۶:۳۸ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۷:۰۶:۳۸
رمپنا گروه مپنا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۶:۰۹:۵۰ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۶:۰۹:۵۰
سشرق سيمان شرق مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۶:۰۹:۵۴ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۶:۰۹:۵۴
وپاسار بانک پاسارگاد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه خدمات الکترونيک آدونيس) ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۵:۴۲:۲۷ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۵:۴۲:۲۷
وسپه سرمايه گذاري سپه مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۵:۴۱:۳۲ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۵:۴۱:۳۲
وپاسار بانک پاسارگاد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پاسارگاد آريان قشم(سهامي خاص)) ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۵:۳۰:۴۲ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۵:۳۰:۴۲
وپارس بانک پارسيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات بيمه اي امين پارسيان) ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۱:۳۰ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۱:۳۰
غچين مجتمع کشت و صنعت چين چين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۴:۴۰:۰۱ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۴:۴۰:۰۱
شتران پالايش نفت تهران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۴:۲۳:۲۸ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۴:۲۳:۲۸
قزوين کارخانجات قند قزوين اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۳:۵۵:۳۵ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۳:۵۵:۳۵
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگاني نوانديشان اطلس) ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۳:۴۸:۳۲ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۳:۴۸:۳۲
بساما بيمه سامان مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۳:۳۸:۵۸ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۳:۳۸:۵۸
صفحه 1 از 4937 :یافته ها 98739

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد راهبری کدال : 84083226 - 84083227 - 84083249