نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
تجارت سهام صندوق سرمايه گذاري کارگزاري بانک تجارت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۲۱:۵۷:۵۶ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۲۱:۵۷:۵۶
شرنگي صنعتي و شيميائي رنگين مکاتبه شرکت در خصوص عملکرد و تغييرات قيمت سهام (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۲۰:۱۴:۵۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۲۰:۱۴:۵۰
دسبحان سبحان دارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۲۰:۱۲:۴۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۲۰:۱۲:۴۹
افرا افرانت توضيحات شرکت در خصوص فروش ساختمان (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۲۰:۱۱:۳۶ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۲۰:۱۱:۳۶
افرا افرانت توضيحات شرکت در خصوص عدم نياز به تعديل پيش بيني سود سال مالي ۹۶ با توجه به مدل غيرحجمي تعرفه سرويس هاي اينترنت (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۲۰:۰۷:۳۴ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۲۰:۰۷:۳۴
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پارس قائم گستر) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۲۰:۰۲:۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۲۰:۰۲:۲۹
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۹:۴۷:۴۸ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۹:۴۷:۴۸
دسبحان سبحان دارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۹:۳۹:۳۵ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۹:۳۹:۳۵
فسديد لوله و تجهيزات سديد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۹:۲۸:۳۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۹:۲۸:۳۹
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه خورشيدي مهريز غدير) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۹:۲۱:۵۶ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۹:۲۱:۵۶
يکم آبان سهام صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم آبان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۹:۰۲:۱۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۹:۰۲:۱۹
فنوال گروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۸:۵۹:۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۸:۵۹:۲۰
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن درخواست مشخصات و شماره حساب بانکي سهامداران ( پيوست ) (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۶:۲۴:۵۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۸:۵۷:۴۸
خبهمن گروه بهمن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات بيمه اي بهمن) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۸:۵۲:۴۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۸:۵۲:۴۱
خبهمن گروه بهمن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگاني سروش بهمن) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۸:۵۱:۵۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۸:۵۱:۵۰
وتوصا سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه صنايع داده پردازي خاور ميانه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۸:۴۹:۵۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۸:۴۹:۵۱
وتوصا سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت آستانه عرش مان) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۸:۴۷:۵۳ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۸:۴۷:۵۳
ولشرق ليزينگ ايران و شرق اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۸:۴۷:۳۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۸:۴۷:۳۹
آسيا بيمه آسيا خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۸:۴۶:۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۸:۴۶:۳۱
وتوصا سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت آتيه اميد توسعه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۸:۴۶:۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۸:۴۶:۱۵
صفحه 1 از 6421 :یافته ها 128405

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813