مشخصات
اطلاعیه مجوز افزایش سرمایه تکمیلی
موضوع:اطلاعیه مجوز افزایش سرمایه تکمیلی عمران و توسعه شاهد
تاریخ: 1394/07/27
کد: DPM-IOP-94B-060
پیرو اطلاعیه شماره DPM-IOP-94A-060 مورخ 1394/06/14 در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید عمران و توسعه شاهد  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:   600,000,000,000   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:   700,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم:   1,000  ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 700,000,000,000  ریال  
منبع تأمین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته ،
  • 440,000,000,000  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
  • 260,000,000,000  ریال از محل سود انباشته،
موضوع افزایش سرمایه: مشارکت در افزايش سرمايۀ شرکتهاي سرمايه پذير و اصلاح ساختار مالي  
خاطر نشان مي سازد، شروع پذیره نویسی حداكثر تا 60 روز پس از تاريخ اين مجوز امكان‌پذير خواهد بود. عدم شروع پذیره نویسی در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز گرديده و انجام آن مستلزم أخذ مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود.
همچنین مطابق مادۀ 21 قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.
     
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد