مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1389/12/29شرکت ملي سرب و روي ايران - نماد: فسرب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1389/12/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1389/12/24 درمحل تهران - خيابان وليعصر- بالاترازخيابان جام جم - نرسيده به چهارراه شهيدچمران (پارک وي )-مجموعه فرهنگي ورزشي وتفريحي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي25520232.77 %
شرکت سرمايه گذاري صنعت ومعدن (سهامي عام )40761064.43 %
شرکت سرمايه گذاري و فرهنگيان47777675.19 %
شرکت کالسيمين2292809324.92 %
شرکت توسعه معادن روي ايران2606401128.33 %
جمع6039800065.65 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اميرخرمي شاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس آرگون  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ولي نادي قمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پرويزخسروشاهي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
230,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل

سایر موارد
توضیحات:
1- استماع گزارشهاي هيئت مديره وبازرس قانوني درخصوص لزوم افزايش سرمايه 2- تصويب افزايش سرمايه وتغييرماده 5اساسنامه 3-سايرموارد