مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29شرکت بيمه البرز - نماد: البرز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-076 مورخ 1400/04/23، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:30 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل خيابان شريعتي- بالاتر از خيابان دستگردي(ظفر)- نبش کوچه آبان- شماره 1320- طبقه ششم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري صبا تامين10147064717.03 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت (سهامي خاص)12061999988.36 %
صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير188413282313.06 %
ساير سهامداران حقيقي -حقوقي280317065619.43 %
گروه توسعه مالي مهرآيندگان280527000119.45 %
جمع971347994967.34 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجيد علي پناهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مليحه غني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد احدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد حسن نبوي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 12,424,428 2,000,000 0 0 قطعی
0 5,651,144 500,000 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.