مشخصات
امضا کنندگان: [ Keyvan Katibeh [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت پتروشيمي جهرم - نماد: جهرم(شجهرم)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1396/04/28 درمحل  سالن اجتماعات هتل رويال شيرازبه آدرس :شيراز،خيابان قرآن،بالاتر از ميدان ابوالکلام-نبش کوچه 15   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مديريت توسعه صنايع پتروشيمي18666770.12 %
شرکت پتروشيمي داراب76767100.51 %
شرکت پترو شيمي فسا572066563.81 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير960000006.4 %
شرکت پترو شيمي فيروز آباد28125152718.75 %
بانک صادرات ايران29813465119.88 %
شرکت سرمايه گذاري مهد اميد آرين65333702543.56 %
جمع139547324693.03 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن کريمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمود هراتيان نژادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي آقا محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نبي تقي پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت مهد اميد آرين349754اصلیمحسن کريمي4500263829رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
بانک صادرات 3833اصلیمحسن ابراهيمي جماراني0045360157عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت پتروشيمي فيروزآباد30915اصلیسعيد برخورداري4490033826عضو هیئت مدیرهموظف
شرکت پترو شيمي فسا29012اصلیکيوان کتيبه2298873518عضو هیئت مدیرهموظف
شرکت پترو شيمي داراب29010اصلیيوسف نوري4500079688نایب رئیس هیئت مدیرهموظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰۲,۰۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۲۶,۹۳۲
تعدیلات سنواتی
۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۲۶,۹۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۱۹,۴۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۲۱,۴۵۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵,۱۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۱۶,۳۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۱۶,۳۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار اقتصادي ، خبر جنوب


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 220,000,000 450,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.