مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس - نماد: وپسا

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1398/10/01 درمحل تهران، خيابان شيخ بهايي جنوبي، شهرک والفجر، خيابان ايران شناسي، خيابان نهم، پلاک 6،ساختمان شماره 2 سازمان مديريت صنعتي، سالن کنفرانس چشم انداز برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
تطبيق و تصويب اساسنامه پيشنهادي هيئت مديره شرکت مطابق با اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکت مادر (هلدينگ) و ساير موارد قابل طرح که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد