مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر - نماد: وتوس
موضوع: شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
به استناد ماده 17 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع می رساند از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی 12/9/6/3 ماهه منتهی به 1397/06/31 ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. لذا به نظر مي‌رسد متناسب با رشد قابل توجه شاخص انبوه‌سازي در عمده نمادهاي گروه املاک و مستغلات که با روند رو به رشدي مواجه گرديده‌اند و همچنين جبران کاهش قيمت سهام در ماه‌هاي گذشته و نيز ميزان املاک و طرح‌هاي موجود شرکت، تغييرات قيمت سهم اين شرکت طبيعي و متناسب با روند بازار ‌باشد.

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.