مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بانک کار آفرين - نماد: وکار

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1398/09/18 درمحل مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش واقع در خيابان وليعصر بالاتر از جام جم نرسيده به چهارراه پارک وي جنب سوپر استار خيابان استقلال برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد