مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت انتقال داده هاي آسياتک - نماد: اسياتک(آسياتک)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-227 مورخ 1402/11/08 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس حکيميه، بلوار بابائيان، خيابان خورشيد، پلاک 20-سالن اجتماعات برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران حقيقي مي توانند شخصا يا از طريق وکيل با ارائه وکالت نامه رسمي و يا قائم مقام قانوني شخص حقيقي صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقي نيز نماينده يا نمايندگان شخص حقوقي صاحب سهم با ارائه مدرک وکالت (اعم از عادي يا رسمي) يا نمايندگي با امضاي صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي، در جلسه مجمع حضور به هم رسانند. ارائه اصل کارت ملي براي تمام مراجعين محترم جهت ورود به جلسه الزامي مي باشد.

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت انتقال داده هاي آسياتک (سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد