مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتي ناب - نماد: غناب

دلایل اصلاح:تغيير مجمع عمومي عادي ساليانه به عادي بطور فوق العاده و ايجاد لينک اينستاگرام به جهت شيوع ويروس کرونا و برخورداري کليه سهامداران از روند برگزاري مجمع شرکت
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1399/06/31 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهرانپارس خيابان شهيد رضا ميوه ، خيابان شهيد عليرضا ناهيدي(جشنواره ) پلاک 9 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29
توضیحات:
مواردي که تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
لطفا جهت دريافت برگ حضور در جلسه مجمع به آدرس شرکت واقع در تهرانپارس خ جشنواره پلاک 9 واحد امور سهام مراجعه گردد

دعوت کننده از مجمع: امور سهام شرکت صنعتي ناب
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد