مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت گروه صنعتي پاکشو - نماد: پاکشو
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری - مبنی بر تاثير شيوع کرونا بر عملکرد اين شرکت به استحضار می رساند بدليل ماهيت فعاليت شرکت که در حوزه صنعت شوينده مي باشد حجم و مبلغ فروش اين شرکت در فروردين ماه افزايش يافته که در گزارش عملکرد ماهانه نيز مشهود مي باشد. هزينه بالاي پيشگيري از شيوع ويروس کرونا و کندي فعاليت تامين مواد و قطعات نيز از اثرات منفي آن مي باشد که تاثير سود زياني آن پس از مدتي نمايان خواهد شد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.