icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
داروسازي زهراوي
سرمایه ثبت شده:
2,504,000
نماد:
دزهراوي
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
432320
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 655860 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح:در اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي 3 ماهه منتهي به 1399/03/31 (حسابرسي نشده) در سوذ و زيان ، هزينه‏‌هاى فروش، ادارى و عمومى در هزينه کاهش ارزش دريافتني‌‏ها (هزينه استثنايي) ثبت گرديده بود