مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سيمان خرم آباد - نماد: سخرم
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/12/11 درمحل شعبه شرکت به نشاني: تهران – بلوار ميرداماد – خيابان شمس تبريزي شمالي- پلاک 28- طبقه سوم – واحد 6 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
سهامداران محترمي که تمايل به حضور در جلسه مذکور را دارند مي توانند شخصا يا از طريق وکيل و نماينده قانوني خود با در دست داشتن اصل شناسنامه يا وکالتنامه و برگ سهام براي دريافت کارت ورود به جلسه در ساعات اداري روز دوشنبه 9/12/1395 به محل شعبه شرکت به نشاني: تهران – بلوار ميرداماد – خيابان شمس تبريزي شمالي- پلاک 28- طبقه سوم – واحد 6 مراجعه نمايند.
 
امضا کنندگان: [ Mohammad Khedri [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد