مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنايع غذائي مينو شرق - نماد: غمينو

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-130 مورخ 1399/07/30 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/08/25 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلوتر 10 جاده مخصوص کرج - شرکت مينو - سالن اجتماعات شرکت دارويي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني در خصوص افزايش سرمايه شرکت و تغيير موادي از اساسنامه

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
نحوه دريافت برگ حضور در جلسه با توجه به الزامات قانوني در خصوص ثبت صورت حاضرين در مجمع به همراه داشتن کارت ملي براي سهامداران ،وکيل و نمايندگان قانوني آنان جهت حضور در مجمع از ساعت 9:00 الي 15:00 مورخ 1399/08/24 تقديم حضور مي گردد.

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت صنايع غذايي مينو شرق (سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد