مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس - نماد: فارس(شخليج فارس)
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری مختلف مبنی بر حادثه در واحد آروماتيک پتروشيمي بندر امام به استحضار می رساند در تاريخ 99/08/02 در واحد 100 آروماتيک پتروشيمي بندر امام آتش سوزي رخ داد که ظرف مدت 15 دقيقه کنترل و از سرايت آتش به ساير واحدها جلوگيري به عمل آمد و ظرف کمتر از دو ساعت به صورت کامل اطفاء شد. خوشبختانه اين حادثه هيچ گونه تلفات جاني نداشته و در حال حاضر تمامي واحدهاي پتروشيمي بندر امام در حال بهره برداري و توليد هستند و اين موضوع تاثير با اهميتي بر روي سود و زيان شرکت مذکور نخواهد داشت.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.