مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر - نماد: شوينده(هلد بهشهر)
موضوع: شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
به استناد ماده 17 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع می رساند از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی 12/9/6/3 ماهه منتهی به 1397/03/31 ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. وبنظر مي رسد افزايش قيمت سهام ناشي از اخذ مجوز افزايش نرخ گروه محصولات شرکت هاي شوينده که در سامانه کدال شفاف سازي شده و همچنين انتظارات فعالان بازار سرمايه در مورد تغييرات آتي در عمليات شرکت مي باشد.

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.