مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سيمان فارس نو - نماد: سفانو

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/02/10 درمحل سالن اجتماعات شرکت بازرسي کالاهاي ايران (IGI) واقع در تهران، خيابان مطهري، بعد از خيابان قائم مقام فراهاني، پلاک 334 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29
توضیحات:
ساير مواردي که اخذ تصميم در مورد آنها در صلاحيت مجمع عمومي عادي است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد