مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ورزيران - نماد: کورز
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:30 روز سه شنبه مورخ 1396/04/27 درمحل دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان آفريقا نبش ميرداماد کوچه عمدي پلاک 4 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30
توضیحات:
 
امضا کنندگان: [ Mohammad Shishehbori [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد