مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لبنيات کالبر - نماد: غالبر

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بزرگراه جلال آل احمد - نبش خيابان شهر آرا ، ساختمان گلزار ، طبقه پنجم شماره 500 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30
توضیحات:
بدينوسيله از کليه سهامداران جهت شرکت در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت که در ساعت 11 صبح پنجشنبه 31/04/1400 در محل انجمن صنايع لبني ايران به نشاني تهران – بزرگراه جلال آل احمد نبش خيابان شهر آرا ساختمان گلزار – طبقه پنجم شماره 500 برگزار مي گردد دعوت مي نمايد . از کليه سهامداران يا نمايندگان قانوني ايشان دعوت مي شود به منظور دريافت برگ ورود به جلسه ، بين ساعت 11 - 15 روز سه شنبه 29/04/1400 به محل قانوني شرکت خيابان شهيد مفتح شمالي خيابان دوم ، پلاک 26 مراجعه نمايند ضمنا" بدليل شيوع ويروس کرونا جلسه طبق ابلاغيه ستاد مبارزه با بيماري کرونا و مديريت ناشران بورس اوراق بهادار در خصوص محدوديت حضور بيش از 15 نفر سهامدار در مجامع عمومي شرکت از سهامداران حقيقي خرد خواهشمنديم به جهت جلوگيري از شيوع بيماري کرونا و رعايت پروتکل هاي بهداشتي نسبت به مشاهده بخش زنده و آنلاين جلسه از طريق پيوند Http://irangofteman.com/kalber اقدام نموده و ما را در برگزاري مجمع ياري رسانند .

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
بدينوسيله از کليه سهامداران جهت شرکت در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت که در ساعت 11 صبح پنجشنبه 31/04/1400 در محل انجمن صنايع لبني ايران به نشاني تهران – بزرگراه جلال آل احمد نبش خيابان شهر آرا ساختمان گلزار – طبقه پنجم شماره 500 برگزار مي گردد دعوت مي نمايد . از کليه سهامداران يا نمايندگان قانوني ايشان دعوت مي شود به منظور دريافت برگ ورود به جلسه ، بين ساعت 11 - 15 روز سه شنبه 29/04/1400 به محل قانوني شرکت خيابان شهيد مفتح شمالي خيابان دوم ، پلاک 26 مراجعه نمايند ضمنا" بدليل شيوع ويروس کرونا جلسه طبق ابلاغيه ستاد مبارزه با بيماري کرونا و مديريت ناشران بورس اوراق بهادار در خصوص محدوديت حضور بيش از 15 نفر سهامدار در مجامع عمومي شرکت از سهامداران حقيقي خرد خواهشمنديم به جهت جلوگيري از شيوع بيماري کرونا و رعايت پروتکل هاي بهداشتي نسبت به مشاهده بخش زنده و آنلاين جلسه از طريق پيوند Http://irangofteman.com/kalber اقدام نموده و ما را در برگزاري مجمع ياري رسانند .

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد