مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات پشمبافي افشار - نماد: نشار(غشار)
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/04/28 درمحل محل دفتر مرکزي شرکت واقع در تهران خيابان دکترشريعتي پلاک 1609(نبش خيابان کلاهدوز)برج نگين قلهک طبقه 7 واحد 74 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30
 
امضا کنندگان: [ Javad Afshar [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد