مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/09/30 شرکت سنگ آهن گهر زمين - نماد: کگهر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/01/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1398/01/31 درمحل  تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از مسجد بلال، نرسيده به چهار راه پارک وي، مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي، سالن تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد39918560.03 %
ساير سهامداران3382500002.75 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات231618608018.83 %
شرکت سرمايه گذاري غدير260573625021.18 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد318475376625.89 %
شرکت معدني و صنعتي گل گهر347427786328.25 %
جمع1192319581596.94 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسنعلي قنبري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مرتضي علي اکبري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير افسر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر پورياني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت معدني و صنعتي گل گهر409اصلیناصر تقي زاده0901049816رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد183650اصلیآرش حبيبي4268914404عضو هیئت مدیرهموظف
شرکت سرمايه گذاري غدير86180اصلیناصر سبحاني گاوگاني1379834678عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات119869اصلیسيد علي موسوي بجنوردي4710148880عضو هیئت مدیرهموظف
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد241570اصلیعلي اکبر پورياني3620905207عضو هیئت مدیرهموظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۲,۰۸۲,۵۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۵۶۳,۳۷۵
تعدیلات سنواتی
(۶۶۹,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۸۹۳,۵۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴,۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۳,۵۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۲,۱۷۶,۱۲۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۰۴,۱۲۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۱,۵۷۱,۹۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹,۸۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۷۳۱,۹۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۸۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰۰
سرمایه
۱۲,۳۰۰,۰۰۰
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 5,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.