مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه - نماد: رفاه
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/02/28 درمحل تهران- ميدان هفتم تير - ابتداي خيابان شهيد آيت الله مفتح (جنوبي) پلاک240 -سالن مرکز فرهنگي سيدالشهدا برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
 
امضا کنندگان: [ Ebrahim Shahhosseni [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد