مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت مجتمع صنايع لاستيک يزد - نماد: پيزد
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزايش سرمايه به استحضار می رساند در راستاي اصلاح و بهبود ساختارهاي مالي، هيئت مديره با افزايش سرمايه از محل سود انباشته موافقت نمودند،مقرر گرديد پس از اخذ تاييديه بازرس قانوني شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادر اقدامات لازم انجام پذيرد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.