مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کارت اعتباري ايران کيش - نماد: رکيش
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1396/05/21 درمحل سالن وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعي واقع درر تهران،خيابان وليعصر، بالاتر از جام جم، نرسيده به تقاطع شهيد چمران (پارک وي) سالن تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
 
امضا کنندگان: [ Sadegh Faramarzi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد