مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بانک مهر اقتصاد - نماد: ومهر
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل تهران-بزرگراه آبشناسان(شرق به غرب ) - بعد از تقاطع ستاري- خيابان شقايق- کوچه دهم- نبش خيابان بنفشه مجتمع آدينه برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد
 
امضا کنندگان: [ Mohsen Davood Abadi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد