مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بانک ملت - نماد: وبملت
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 1397/05/29 درمحل تهران- نياوران- کاشانک- نرسيده به سه راه آجودانيه شماره 2100 - مرکز همايشهاي بين المللي رايزن برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29
توضیحات:
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد