مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت مهندسي نصير ماشين - نماد: خنصير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/06/01 درمحل  اتوبان تهران کرج,جنب ضلع غربي ورزشگاه آزادي,هتل المپيک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آقاي احمد حاج سيد جوادي 2105260.1 %
خانم سپيده پوررکني صالحان 29059871.4 %
شرکت سرمايه گذاري افتخار سهام30900001.49 %
شرکت سرمايه تجارت ساتراس36892751.78 %
آقاي سپهر پوررکني صالحان 110098745.31 %
خانم سحر پوررکني صالحان 126422736.1 %
ساير سهامداران 152681657.37 %
ماني حاجي سيد جوادي173117058.36 %
آقاي علي پوررکني صالحان 185378058.95 %
شرکت توليدي موتور گيربکس واکسل سايپا3275720415.81 %
جمع11742281456.68 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سهيل کريمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي پوررکني صالحان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد حاج سيد جوادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرحسين اکبريان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
توليدي موتور گيربکس واکسل سايپا10101336071اصلیسهيل کريمي0054640253رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
علي پوررکني صالحان0051483769اصلیعضو هیئت مدیرهموظف
ابراهيم بروجردي0040562956اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
احمد حاجي سيدجوادي0039600335اصلیعضو هیئت مدیرهموظف
آونگ تجارت اورنگ14005817970اصلیاميرحسين اکبريان0066207355عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توليدي موتور گيربکس واکسل سايپاحقوقیسهامی خاص10101336071اصلی
علي پوررکني صالحانحقیقی0051483769اصلی
احمد حاجي سيدجواديحقیقی0039600335اصلی
فولادريزي قائم سپهر سپاهانحقوقیسهامی خاص10260199044اصلی
سرمايه تجارت ساتراسحقوقیسهامی خاص14009155370اصلی


سایر موارد:
شرکت درراستاي اجراي تعهدات خود در قبال سهامداران و با هدف حفظ سلامت و طبق ابلاغيه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه برگزاري مجامع با وجود کرونا و رفع مخاطرات تجمعات عمومي ، مقدماتي را فراهم کرده تا سهامداران بتوانند به طور زنده مجمع مذکور را از طربق فضاي مجازي در پايگاه معرفي شده به نشاني https://instagram.com/nasir.majma مشاهده نمايند .سهامداران محترم مي توانند سوالات خود را همراه با کد سهامداري به شماره پيامک 09332682674 ارسال نمايندتا در جلسه مطرح گردد.ضروري است سهامداران جهت دريافت نام کاربري و رمز عبور صفحه مجازي اينستاگرامي مورد نظر و ساير مقدمات بهره گيري از امکان برگزاري تصويري (بصورت زنده )اقدام نمايند تا امکانات مذبور جهت استفاده بهينه ايشان قابل دسترسي گردد.