مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري صنعت نفت - نماد: ونفت

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1398/04/11 درمحل تهران - خيابان ولي عصر - ابتداي بزرگراه نيايش (آيت اله هاشمي رفسنجاني) - روبه روي ساختمان وزارت نيرو - مرکز همايشهاي هتل قلب برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29
توضیحات:
- تصويب معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت - اتخاذ تصميم در خصوص ميزان تخصيص و توزيع سود - ساير موارد در صلاحيت مجمع عادي سالانه
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد