مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامين سرمايه خليج فارس - نماد: تفارس

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 1402/03/21 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن نور مرکز همايش‌هاي دانشگاه الزهراء واقع در خيابان شيخ بهايي شمالي، ميدان شيخ بهايي،خيابان دانشگاه الزهراء درب شرقي دانشگاه برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترم ميتوانند با مراجعه حضوري يک ساعت قبل از شروع مجمع نسبت به دريافت برگ ورود به جلسه اقدام نمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت تامين سرمايه خليج فارس
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد