icon

گزارش فعالیت ماهانه

EN
شرکت:
ماشين سازي نيرو محرکه
سرمایه ثبت شده:
121,843
نماد:
تمحرکه
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
291502
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1398/12/29
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرح خدمات یا فروش قراردادها درآمد شناسایی شده توضیحات
تاریخ عقد قرارداد مدت قرارداد (ماه) درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به 1398/11/30 اصلاحات درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به 1398/11/30-اصلاح شده درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1398/12/29 درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به 1398/12/29 درامد شناسایی شده تا پایان دوره مالی منتهی به 1397/12/29
14838قرارداد پارس خودرو۱۳۹۸/۱۰/۲۵۳۰۰۰۰۰۱۱,۰۵۷۱۱,۰۵۷۰ 
14831قرارداد۱۳۹۶/۱۲/۲۵۳۰۰۰۰۰۰۰۱,۴۹۰ 
14832قرارداد۱۳۹۷/۰۳/۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۴۶۱ 
14833قرارداد۱۳۹۷/۰۳/۲۱۱۰۰۰۰۰۰۰۱,۰۶۸ 
14834قرارداد۱۳۹۷/۱۲/۰۶۴۰۰۲,۶۰۰۰۲,۶۰۰۰۲,۶۰۰۶,۳۷۹ 
14835قرارداد۱۳۹۸/۰۴/۲۰۳۰۰۹,۴۷۰۰۹,۴۷۰۰۹,۴۷۰۰ 
14836قرارداد۱۳۹۶/۰۸/۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰۶,۷۹۴ 
-1جمع ۰۰۰۱۲,۰۷۰۰۱۲,۰۷۰۱۱,۰۵۷۲۳,۱۲۷۱۶,۱۹۲ 
کادر توضیحات در مورد اصلاحات
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/12/29
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/12/29