تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما(ETF))
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

دلایل اصلاح:بعلت صدور نامه تاييديه مجدد از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار در تاريخ 1399/07/07 ، نامه شماره 122/69597 کان لم يکن تلقي ميگردد.
باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/31 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 12:00 مورخ 1399/05/04 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت سبد گردان کاریزما 360,000 36
شرکت کارگزاری بورس بهگزین 200,000 20
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما 290,000 29
محمد مهدی ناسوتی فرد 30,000 3
فریدون زارعی 30,000 3
محمد عابد 30,000 3
علی تیموری شندی 30,000 3
مجتبی کباری 30,000 3
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم فریدون زارعی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محمد عابد (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عزت اله طیبی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدرضا خانی معصوم آباد علیا () به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق سبد گردان كاريزما 10320521929
بازارگردان صندوق تامين سرمايه سپهر 10320708990
متولی صندوق مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا 14007503521
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي رازدار 10100129086
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا 14007960118
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:
سمت رکننام رکنشناسه ملینام نمایندهکد ملی نمایندهوضعیت عضویت
مدیر صندوق سبد گردان كاريزما 10320521929 محمدرضا خانی معصوم آباد علیا 2491739208 ابقا
بازارگردان صندوق تامين سرمايه سپهر 10320708990 محمد وطن پور 1376727471 حذف
متولی صندوق مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا 14007503521 سعیده امیر احمدی 0068562500 ابقا
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي رازدار 10100129086 محمود محمد زاده 1287658301 ابقا
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا 14007960118 عزت اله طیبی 1209927470 ابقا
مجمع به آقا/خانم عزت اله طیبی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.