مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/10/10 شرکت کشتيراني آريا - نماد: حاريا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/05/25 درمحل  خيابان ملاصدرا،خيابان شيخ بهايي شمالي، ضلع شمال غربي ميدان شيخ بهايي، درب شرقي دانشگاه الزهرا، مرکز همايش هاي بين المللي، سالن بانو مجتهده امين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/10/10


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت حمل دريايي ايران75000002.78 %
ساير سهامداران78200002.9 %
شرکت حمل واردات ايران3855000014.28 %
شرکت ملي نفتکش ايران4500000016.67 %
اکبر لطافتي4875000018.06 %
جمع14762000054.67 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيدمحمدحسين ملائک  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد حسين دانشمند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي صادقيه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مريم تيموريان قمرود  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
ملي نفتکش ايران10100258391اصلیخسرو ميرزازاده0450967409نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف ليسانس فني
حمل دريائي ايران10100976112اصلیعلي صادقيه2219665739عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مديريت بازرگاني
مهرداد خواجه نوري0041566661اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس تاريخ
خدمات کشتيراني بار و بندر جنوب10101826385اصلیسيدمحمدحسين ملائک0034916768رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مکانيک
فريدون بينش پور1375516442اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس هنرهاي زيبا

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/10/10 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/10/10
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۰۶,۵۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵۳۹,۱۳۷)
تعدیلات سنواتی
(۲۴۲,۷۶۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۷۸۱,۸۹۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۷۸۱,۸۹۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۸۸۸,۴۴۱)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۸۸۸,۴۴۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۸۸۸,۴۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۳۹۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۷۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 2,000,000 25,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مجمع تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني را به هيات مديره واگذار نمود. مجمع با حذف اقلام دريافتني هاي تجاري يادداشت هاي توضيحي 1-1-4 صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 1398/10/10 که سنواتي بوده و براي آن ها ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته شده، موافقت نمود. تقاضا مي شود با دقت به مفاد اطلاعيه نحوه برگزاري مجمع توجه و نسبت به بررسي گزارش حسابرس و هيات مديره لز طريق مراجعه به سايت کدال اقدام فرماييد. خواهشمند است به اطلاعيه نحوه برگزاري مجمع شرکت، که بر ميناي نامه هاي ستاد مبارزه با کرونا تهيه شده ، توجه فرماييد.