مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29شرکت مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه - نماد: ميدکو(خاورميانه)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/06/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1397/07/08 درمحل خيابان شيخ بهايي جنوبي، خيابان ايرانشناسي، شهرک والفجر، خيابان نهم، پلاک 6، سالن اجتماعات مرکز مطالعات و بهره وري نيروي انساني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران حقيقي683172130.29 %
شرکت ارمغان تجارت پايدار2369158861 %
شرکت ليزينگ بانک پاسارگاد2525169671.06 %
شرکت پديده تابان تجارت2606142841.1 %
بانک پارسيان2804915491.18 %
شرکت کاشفان نوانديش پارس2860757471.2 %
شرکت پيام آوران مديريت ايرانيان3285905111.38 %
شرکت ميراث راستين پارس3496784521.47 %
شرکت سامان تجارت تدبير ايرانيان (سهامي خاص)3963058871.67 %
شرکت توسعه تجارت غرب ايرانيان (سهامي خاص)4331643101.82 %
شرکت نوانديش توسعه متين4405999981.85 %
شرکت سرمايه گذاري پارس حافظ 4408085171.86 %
شرکت حافظ انديشه ماد4691178491.97 %
شرکت ساختمان پوشش تأمين آتيه7144081203.01 %
شرکت پويا انديشان سرزمين ماد7986280683.36 %
شرکت انديشه تجارت سروش سهند (سهامي خاص)11832075864.98 %
شرکت دانا گستر کاسپين (سهامي خاص)11879594245 %
شرکت تجارت پيشگان ميهن نگر پارس11880000005 %
شرکت ارزش آفرينان پاسارگاد17132727507.21 %
شرکت راهبرد سرمايه ايرانيان (سهامي خاص)18163632997.64 %
شرکت سرمايه گذاري پارس آريان23476188059.88 %
ساير سهامداران حقوقي270338622311.38 %
شرکت مبناي خاورميانه416809269617.54 %
جمع2206413414192.86 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي اکبر امين تفرشي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجتبي کباري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي فرخي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  صديقه نعيميان  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
.