مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور - نماد: وهور

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/12/14 درمحل خيابان شيخ بهايي جنوبي شهرک والفجر خيابان ايرانشناسي خيابان نهم پلاک 6 ساختمان مرکزي مطالعات بهره وري و منابع انساني سازمان مديريت صنعتي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1398/09/30
توضیحات:
اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 1399/09/30
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد