مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/06/31 شرکت سرمايه گذاري کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوين - نماد: وبرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/10/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1397/10/30 درمحل  زنجان- خيابان اول شهرک کارمندان- جنب ساختمان ديسپاچينگ و مخابرات- سالن اجتماعات امام خميني شرکت برق منطقه اي زنجان   برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
با توجه به تاخير در انتشار گزارش حسابرس و بازرس قانوني در خصوص صورت هاي مالي شرکت و نيز عدم حضور نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 14:00 روز یکشنبه تاریخ 1397/11/14 و در محل زنجان- خيابان اول شهرک کارمندان- جنب ساختمان ديسپاچينگ و مخابرات- سالن اجتماعات امام خميني شرکت برق منطقه اي زنجان برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
علي محمدي102640.02 %
مهدي سائلي271080.04 %
محمد باقري400450.06 %
عليرضا حميدي425470.06 %
علي رسولي مدني450000.07 %
کمال رسولي602080.09 %
سيد جعفر محمدي850610.13 %
صغرا خداکرمي1000000.15 %
گودرز شکوهي1225280.18 %
ايرج محمدي1278130.19 %
رسول کحالي1469410.22 %
بهمن اله مرادي1668970.25 %
ابراهيم علي آبادي2013770.3 %
داود ژاله محرابي2059710.31 %
مهرداد صفاريان2341060.35 %
علي زند2889290.43 %
مرتضي برجلو3000000.45 %
مصطفي تيموري3230940.48 %
حسين زارع پور گل کاران3548550.53 %
خليل جزء توسلي3695660.55 %
علي خلجي3965940.59 %
سيد مسعود چاوشي4072650.61 %
حميد بهاري نعمت آباد4077530.61 %
مهناز ارفع زرندي5189390.77 %
سيدوحيدمعتمدي6246390.93 %
داود اصلاني6534670.98 %
داريوش احمدي6642620.99 %
حميدرضا بيات7369881.1 %
عبدالمجيد تفويضي7515221.12 %
مصطفي پهلواني7573981.13 %
حميد تعالي پسند7706001.15 %
حميد عندليبي10006381.49 %
سعيد بهاديوند چگيني10905931.63 %
حسين باقري11205061.67 %
ابولقاسم ارجي13194351.97 %
ولي اله علوي نيک18957312.83 %
سعيد بهادري50934377.6 %
شرکت توسعه فن آوري روي گستران زنجان2646339439.5 %
جمع4792547171.53 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهمن الله مرادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  داريوش احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ولي اله علوي نيک  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود اصلاني  به‌عنوان منشی مجمع .