مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت گروه توليدي مهرام - نماد: غمهرا
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری سامانه کدال مبنی بر آثار کرونا بر کسب وکار ها به استحضار می رساند که بنابر سياستهاي دولت و دستورالعمل صادره از وزارت بهداشت توليد شرکت نه تنها کاهش نداشته بلکه نسبت به دوره مشابه ( فروردين 98 ) افزايش نيز داشته است
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.