مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت کارتن ايران - نماد: چکارن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  جاده قديم کرج بعد از ميدان شير پاستوريزه اول شادآباد   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت روناک سازان سرمايه 81495980.34 %
صندوق سرمايه گذلري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تامين 495270832.09 %
شرکت رادين سرمايه فرتاک525056572.22 %
شرکت گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين ( سهامي خاص)1574602236.66 %
ساير سهامداران 27484363411.62 %
جمع54248619522.93 %