مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30شرکت داده گستر عصر نوين - نماد: هاي وب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-181 مورخ 1399/10/02، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/11/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/11/30 درمحل خيابان پاسداران-خيابان گل نبي-خيابان ناطق نوري-نبش کوچه رفيق دوست-پلاک 39-مجتمع هاي وب   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سيدنويد ميرمطهري10000 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه فناوري هيرکانيا 10010 %
سيد علي اکبر موسوي اميري3361000.01 %
ساير سهامداران3376660.01 %
محمد امين فلاح46644790.12 %
شرکت اميد آوران عصر طلايي ارتباطات194546840.49 %
شرکت پردازش عصر افق243408660.61 %
شرکت سفير فن آوري شرق250000000.63 %
شرکت ارتباطات رهکام ايرانيان350040000.88 %
سيدايمان ميري218125684954.53 %
جمع229039664557.26 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد نويد ميرمطهري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرامرز اتباعي به نمايندگي شرکت خدمات جامع آواي ارتباطات نوين خاورميانه(سهامي خاص)  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد امين فلاح  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرزانه کياني حقگو  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 2,034,653 0 2,305,347 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/12/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
1)تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه شرکت از مبلغ 4،000،000،000،000 ريال به مبلغ 8،345،357،000،000 ريال از محل سود انباشته و مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه 2)ساير مواردي که به تناسب امور شرکت،اتخاذ تصميم راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.