مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/10/10 شرکت کشتيراني آريا - نماد: حاريا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/05/25 درمحل  خيابان ملاصدرا،خيابان شيخ بهايي شمالي، ضلع شمال غربي ميدان شيخ بهايي، درب شرقي دانشگاه الزهرا، مرکز همايش هاي بين المللي، سالن بانو مجتهده امين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/10/10


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت حمل دريايي ايران75000002.78 %
ساير سهامداران78200002.9 %
شرکت حمل واردات ايران3855000014.28 %
شرکت ملي نفتکش ايران4500000016.67 %
اکبر لطافتي4875000018.06 %
جمع14762000054.67 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيدمحمدحسين ملائک  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد حسين دانشمند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي صادقيه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مريم تيموريان قمرود  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت ملي نفتکش ايران100258396اصلیخسرو ميرزازاده 0450967409نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف ليسانس فني
شرکت حمل دريائي ايران100976112اصلیعلي صادقيه 2219665739عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مديريت بازرگاني
مهرداد خواجه نوري0041566661اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس تاريخ
شرکت بار و بندر جنوب 139581اصلیسيدمحمد حسين ملائک 0034916768رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مکانيک
فريدون بينش پور1375516442اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس هنرهاي زيبا

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/10/10 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/10/10
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۰۶,۵۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵۳۹,۱۳۷)
تعدیلات سنواتی
(۲۴۲,۷۶۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۷۸۱,۸۹۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۷۸۱,۸۹۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۸۸۸,۴۴۱)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۸۸۸,۴۴۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۸۸۸,۴۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۳۹۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۷۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تعيين دستمزد موسسه حسابرسي و بازرس قانوني از طرف مجمع به هيات مديره وگذار گرديد. مجمع مقرر نمود ، حساب هاي دريافتني تجاري و غير تجاري سنواتي به شرح مندرج در صورت هاي مالي به شماره 1-1-4 و با توجه به يادداشت 1-1-4 که داراي ذخيره مشکوک الوصول بوده است ، از حساب ها حذف گردند.