مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنايع شيميايي سينا - نماد: شسينا

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1399/08/10 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان ولي عصر - بالاتر از جام جم -نرسيده به چهارراه پارک وي-مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
زمان برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1399/08/10

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت صنايع شيميايي سينا (سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد