مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو - نماد: خگستر

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/03/31 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس شرکت محورسازان ايران خودرو واقع در کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترم و يا نمايندگان قانوني آنها (اشخاص حقيقي يا حقوقي) ميتوانند با در دست داشتن کارت شناسايي معتبر (شناسنامه يا کارت ملي) و يا وکالتنامه رسمي (براي نمايندگان قانوني) جهت دريافت برگه ورود به جلسه، در ساعت 13:00 همان روز به محل برگزاري مجمع مراجعه نمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد