مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري ارس صبا - نماد: وارس
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1396/01/20 درمحل تهران خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي، خيابان يازدهم، خيابان فراهاني پور، پلاک 12،طبقه سوم جنوبي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1395/09/30
 
امضا کنندگان: [ Abdollah Asgharnejad [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد