مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1400/04/28 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/05/19 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر، نرسيده به پارک ساعي،کوچه دلبسته، هتل سيمرغ تهران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30
توضیحات:
اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
از صاحبان سهام يا نمايندگان قانوني ايشان دعوت ميگردد براي دريافت برگه ورود به جلسه از ساعت 8:30 الي 10:00 روز برگزاري مجمع با همراه داشتن کارت ملي و يا وکالتنامه رسمي يا معرفينامه خود(حسب مورد) در آدرس فوق حضور يابند. با عنايت به شيوع بيماري ناشي از کرونا و حسب نامه 31/104 مورخ 20/12/98 ستاد ملي مديريت بيماري کرونا و ابلاغيه 051/440/ب/99 مورخ 02/02/99 سازمان بورس، برگزاري مجمع با حضور حداکثر 15 سهامدار حقيقي يا حقوقي امکانپذير مي باشد. لذا با عنايت به حضور ارکان هيأت رئيسه و نمايندگان محترم سازمان بورس و سازمان حسابرسي و بازرس قانوني شرکت و نظر به اهميت حفظ سلامت سهامداران ارجمند، از سهامداران محترم تقاضا ميگردد با مشاهده همزمان جلسه مجمع از طريق آدرس صفحه رسمي شرکت تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدک در آپارات به نشاني www.aparat.com/DoNAFoods و پيام‌رسان اينستاگرام به نشاني dona.foods امکان مشاهده مستقيم جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه به صورت زنده فراهم شده است. ضمناً از کليه سهامداران محترمي که از طريق فضاي مجازي برگزاري اين مجمع را دنبال مي‌کنند کمال تشکر را داريم.

دعوت کننده از مجمع: هيأت مديره شرکت تهيه توزيع غذاي دناآفرين فدک(سهامي عام)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد