مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حفاري شمال - نماد: حفاري
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/31 درمحل سالن همايش هتل المپيک واقع در تهران جنب درب غربي استاديوم آزادي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29
توضیحات:
وفق ماده 99 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت، هر صاحب سهمي که مايل به حضور در مجمع عمومي باشد بايد با ارائه ورقه سهم يا تصديق موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دريافت نمايند. اين شرکت به منظور رفاه حال سهامداران محترم از طريق پيامک اقدام به صدور ورقه حضور خواهد نمود. لذا از کليه سهامداران حقيقي که قصد حضور در جلسه مذکور را دارنـد تقـاضا مي شود نام و نام خـانوادگي به همـراه شمـاره شناسنامـه خود را از تـاريخ پنجشنبه 1397/04/28 لغـايت شنبه1397/04/30به شماره تلفن 300074344 پيامک نموده و با در دست داشتن کارت شناسايي معتبر در روز برگزاري جلسه در محل حضور يابند. سهامداران حقوقي و يا وکلا و نمايندگان قانوني آنان مي توانند جهت شرکت در جلسه با دردست داشتن برگ سهام و کارت شناسايي معتبر يک ساعت قبل از تشکيل جلسه در محل مذکور حضور بهم رسانند
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد