مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت شاهد - نماد: ثشاهد

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ 1398/10/03 درمحل تهران - خيابان شهيد استاد مطهري - انتهاي خيابان کوه نور - پلاک 22 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
سهامداران محترم حقوقي ويا وکلاي قانوني آنان مي توانند در ساعات اداري روزهاي يکشنبه و دوشنبه مورخ 1398/10/01 و 1398/10/02 به امور سهام شرکت شاهد واقع در :تهران - خيابان شهيداستادمطهري - انتهاي خيابان کوه نور - پلاک 24- طبقه اول با همراه داشتن اصل کارت ملي جهت دريافت کارت ورود به مجمع مراجعه وياباتلفن هاي 4-88747063 تماس حاصل فرمايند
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد