مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بيمه آسيا - نماد: آسيا
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1396/04/26 درمحل سالن اجتماعات ساختمان شماره يک بيمه آسيا واقع در خيابان سپهبد قرني، تقاطع خيابان آيت اله طالقاني، ضلع شمال غربي تقاطع، شماره 94 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30
توضیحات:
ساير موارد قابل طرح که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.
 
امضا کنندگان: [ Ebrahim Kardgar [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد