مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت حفاري شمال - نماد: حفاري

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/06/13 درمحل  تهران،خيابان وليعصر،بالاتر از تقاطع شهيد بهشتي،نبش خيابان دل افروز، پلاک 2127 شرکت حفاري شمال   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرين1561000003 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين2032224933.9 %
سازمان بيمه خدمات درماني2368550004.55 %
صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح52733463810.12 %
شرکت مالي و سرمايه گذاري پيشرو ايران240918870946.23 %
جمع353270084067.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جواد اوجي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد نوين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرامرز ربيعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود عيدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
مالي و سرمايه گذاري پيشرو ايران10102275819اصلیمسعود عيدي4072554960نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتري
انرژي گستر سينا10101345022اصلیاحمد خاوري0043040101رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیحبيب اله فيضي4199960279عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سازمان بيمه سلامت ايران10320721385اصلیمرتضي شهبازي نيا4539676131عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
سمت و سوي توسعه ايرانيان10320644718اصلیفاضل جمال زاده4230475497عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۴۰۳,۶۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۳۸۱,۳۶۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۳۸۱,۳۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۳۸,۰۸۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۲۴۳,۲۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۶۴۶,۹۱۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۶۴۶,۹۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۶۸,۹۷۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۱۷۷,۹۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۶۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۹۰
سرمایه
۵,۲۱۰,۸۱۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 900 1,200 به صورت ناخالص
سایر موارد:
با عنايت به شيوع بيماري کرونا و در راستاي اجراي ابلاغيه ستاد مبارزه با بيماري کرونا مبني بر استفاده از سيستم هاي ارتباطي براي سهامداران محترم و لزوم عدم تجمع غير ضروري در شرايط حساس کنوني ناشي از ويرورس کرونا و ممنوعيت تجمع بيش از 15 نفر، مجمع با حضور حداقل سهامداران و با رعايت مفاد ماده 184 قانون تجارت برگزار خواهد شد. بنابراين به منظور رعايت پروتکل هاي بهداشتي ستاد مورد نظر و حفظ سلامتي خود، مجمع مذکور را به صورت آنلاين از طريق پيوند www.ndco.ir ملاحظه فرماييد. از تمامي سهامداران محترم که به دليل شرايط فعلي با امکانات و ظرفيت هاي مجازي در مجمع مشارکت مي نمايند نهايت تشکر را داريم